ENSKILD FIRMAStarta engelskt ltd bolag


Ett alternativ som många som startar enskild firma funderar på är att starta ett engelskt aktiebolag och knyta en svensk filial till det. I och med EU är det här är en helt laglig väg man kan gå för att åtnjuta samma fördelar som med ett vanligt aktiebolag, dvs. att firman är en juridisk person och att man därför inte är personligen ansvarig. I ett svenskt aktiebolag måste man ju lägga 50.000 i aktiekapital för att över huvud taget kunna starta upp medan man med ett engelskt ltd eller ”limited company” som det heter, inte behöver lägga mer än en pund. Dock kan man behöva hjälp med allt pappersarbete och själva registreringen. Du måste t.ex. kunna uppge en adress i england där ditt företag har sitt säte. Det finns flera företag som sysslar med just detta – att hjälpa folk som vill ha den här lösningen. Det brukar kosta ca 4000-7000 kronor. De kan också hjälpa en att hitta en godkänd revisor – någonting man måste ha även för den här lösningen precis som för en vanlig aktiebolagslösning. Denna kostnad tillkommer såklart och måste tas med i beräkningen.

Fördelen med detta är som sagt att man inte är personligen ansvarig för företaget och detta utan att behöva lägga 50.000 i kapital. Många har inte denna summa när de startar upp sina företag. Inte heller är det särskilt krångligt. Du skattar och ”momsar” som vanligt i Sverige och efter svenska regler. Huvudföretaget är alltså vilande medan filialen är aktiv. Det finns dock några nackdelar man måste ta i beaktning. Företaget kommer att heta Firmanamnet Ltd Filial. Du får alltså inte använda beteckningen AB. I Sverige är det lag på att man måste ange att det är en filial om det är det. Jag kan tycka att det är just beteckningen AB som inger förtroende hos andra företag och jag kan tänka mig att ganska många vet vad en ”Ltd filial” innebär. Det säger ju egentligen att man inte vill vara personligen ansvarig men att man inte hade råd att satsa 50.000.

Många kommer ändå fram till att fördelarna uppväger nackdelarna och vill ha ett engelskt ltd. Trots allt kommer ju företaget att lagligt sett fungera som ett svenskt aktiebolag och du kommer inte att bli personligen ansvarig.
Tillbaka till Enskild firma startsida.