ENSKILD FIRMAKontoplan enskild firma


En kontoplan innehåller alla nödvändiga konton för alla transaktioner som rör företaget. Kontona kan vara material, hyror, löner etc. Kontoplanen ska gärna följa ett system. De två vanligaste systemen i Sverige är BASkontoplanen eller EUkontoplanen. För att ta reda på vilken kontoplan ditt bokföringsprogram använder kan du kolla numret på kassakontot. Det ska ha nr. 1010 i BASkontoplanen och 1910 i EUkontoplanen.

Det finns fyra olika kategorier av konton: Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Tillgångskonton: Tillgångar beskriver sådant som företaget äger och det gäller både likvida medel och fysiska tillgångar såsom maskiner. Även kundfordringar ses som en tillgång. Förskottsbetalningar ska däremot in i kategorin Skulder. Tillgångskonton har ett nummer som börjar med siffran 1.

Skuldkonton: I den här kategorin hamnar firmans skulder, t.ex. skulder till banken eller till leverantörer. Även kapitalet som ägarna gick in med i firman vid starten ses som företagets skulder till ägarna. Skuldkontonas nummer börjar med siffran 2.

Intäktskonton: En intäkt uppstår när företaget säljer en produkt eller en tjänst. Förflyttning av pengar mellan olika konton räknas inte som en intäkt. Det gör däremot rabatter – dock är dessa att beteckna som negativa intäkter. Intäktskontonas nummer börjar med siffran 3.

Kostnadskonton: Här hamnar firmans alla möjliga sorters kostnader – material, löner, hyra, transporter, avskrivningar etc. Dock ej investeringar. Kostnadskonton börjar med siffran 4, 5, 6, 7 eller 8.

BASkontoplanen

BASkontoplanen är det vanligaste systemet för kontoplaner och är naturligtvis utformad enligt bokföringslagen. BASkontoplanen använder sig av dubbel bokföring. Den är anpassad för bokföring vid dator och uppdateras och förbättras hela tiden.
Senaste versionen av BASkontoplanen

BASkontoplanen passar till de flesta typer av företag. Man kan göra sina egna kontoplaner där man lägger till helt nya kategorier, men det är viktigt att tänka på att man ändå bör följa reglerna för de fyra kontotyperna.
Tillbaka till Enskild firma startsida.