ENSKILD FIRMAFöretagsförsäkring enskild firma - några exempel


Alla de stora försäkringsbolagen erbjuder möjligheter att teckna företagsförsäkring för enskild firma. För att få den bästa dealen bör du dock ta in några offterter. När du gör det ska du uppge företagets namn, årsomsättning (eller beräknad/preliminär årsomsättning), organisationsnummer, kontaktuppgifter, vad det är för typ av verksamhet, information om inventarier, typer av varor och produkter, värde på varulager, var någonstans verksamheten kommer att bedrivas samt om du kommer att ha några anställda. Ibland kan man få rabatt på företagsförsäkringen första året om man är en nystartad enskild firma.

Av egen erfarenhet kan vi rekommendera Trygg Hansa företagsförsäkring för enskild firma eftersom de ger mycket utförlig information både när man ställer frågor och lämnar in offertförfrågan. Du får alltid hjälp av en riktig person och deras försäkring täcker dessutom det mesta. Vi kan också rekommendera Folksam som har bra koll och kan erbjuda bra övergripande skydd för det mesta du kan önska i en företagsförsäkring. De är också bra på försäkringar för avbrott i verksamheten i samband med sjukdom.

Är du osäker på vilket försäkringsbolag du bör välja kan du besöka starta eget-mässor och prata med försäkringsbolagen personligen. Det brukar nästan alltid stå representanter och ivrigt informera om allt du kan tänkas undra.


Vad ingår i en företagsförsäkring för enskild firma?Här kommer några exempel på vad som kan ingå i en företagsförsäkring som tecknas för en enskild firma.

Kontor och lager: Brandförsäkring, vattenskadeförsäkring, inbrottsförsäkring, allrisk- och maskinförsäkring, egendom, skador på lokal, skada vid transport. Även ritningar, datainformation, kunders egendom, pengar och värdehandlingar.

Avbrottsförsäkring vid t.ex. brand, inbrott eller vattenskador.

Ansvarsförsäkring vilket kan inkludera bl.a. personskador, tvist i skattemål, kundolycksfall inom företagets lokaler och om man är ute på uppdrag och råkar förstöra något annat företags egendom.

Kanske bör du fundera på och kolla upp om du behöver någon form av försäkring för sjukdom. Är du ensam i din enskilda firma kan företaget förlora mycket pengar om du är sjuk. Detta måste förmodligen tecknas separat. Reser du mycket för din enskilda firmas räkning finns speciella företagsförsäkringar för tjänsteresa (oftast ett tillägg). Kolla också vad som gäller angående stöld av affärshemligheter eller liknande samt vad som täcks vid en rättslig tvist.

Hur stor kostnaden blir beror på de uppgifter du lämnat in. Om några uppgifter ändrats måste man meddela detta så fort som möjligt. Man kan också få en lägre premie om man har t.ex. inbrottslarm, brandlarm eller sprinkleranläggning i lokalen eller om du väljer en högre självrisk. Känner man att de olika skydden inte är tillräckliga kan det bli aktuellt att titta på en tilläggsförsäkring.
Tillbaka till Enskild firma startsida.