ENSKILD FIRMAAffärsplan - ett verkligt exempel

Mallar på affärsplaner finns det gott om, t.ex. den här som jag tycker är ganska bra:

Affärsplan mall

Men många vill ha ett konkret exempel på en affärsplan så här kommer en från en verklig enskild firma! För att skydda företaget i fråga har jag tagit bort alla exakta detaljer om hur företaget ska tjäna pengar. Företaget kallas här för ”Firman” och produkten firman ska sälja kallar jag ”Produkten”. Observera att en produkt även kan vara en tjänst, det behöver inte nödvändigtvis vara en vara.


Exempel på en autentisk affärsplan:SAMMANFATTNING

Företaget ”Firman” skall specialisera sig på att… Företagets första produkt kommer att vara…
Fördelen med Produkten är...
Produkten kommer att säljas dels till företag och dels direkt till kund via en website.
Fler former av Produkten finns på förslag.


1. AFFÄRSIDÉN

Företagets arbetsnamn
”Firman”

Bransch
Skriv här vilken bransch du tänker jobba i.
SNI-kod: Hitta SNI-koden för din bransch här: SNI-kod sök
Procentandel: 100

Handel
Kontakt tas med företag där Firman säljer in Produkten, därefter beställs material (eller finns i lager) som bearbetas. Produkten levereras sedan till beställaren.
De olika inblandade är: Beställaren, Firman, tillverkningsföretag.

Varor/produktion
Den första produkten företaget ska sälja är Produkten. Fördelarna med Produkten jämfört med liknande produkter är…
Den är särskilt praktisk för människor som…
Produkten är helt ny på marknaden och håller hög kvalitet i följande avseenden… Liknande produkter har följande nackdelar jämfört med Produkten…
Denna högteknolgiskt tillverkade produkt har tagits fram efter lång tids undersökning och är således optimerad såväl kvalitets- och utseendemässigt som prismässigt.
En ansökan har skickats in till Patent- och Registreringsverket för namnet...
Sortimentet kommer att utökas med andra liknande produkter på samma tema, se nedan.

Målgrupp/kunder
Huvudmålgruppen är unga män. Trots att många män redan har en… kan det vara praktiskt med en… eftersom… (Beskriv fördelar för målgruppen.)
Bland dessa män är… de största målgrupperna, kanske också yngre killar som går i skolan.
även om de flesta tjejer kanske inte ser så stor nytta med en Produkt så är de ändå inte uteslutna som målgrupp. Designen är inte gjord så att den passar enbart för killar.
Företagsmålgrupper är… (olika sorters butiker)
Företagen skall nås genom kontakt och bokande av möte.

Målformulering/affärsidé
Affärsidén går ut på att ta kontakt med (olika butiker) och sälja en Produkt som är helt unik på marknaden.
Sortimentet kommer successivt att utökas med andra Produkter…
Det finns även möjlighet att i framtiden sälja Produkten via egen hemsida.
Större målformulering: Att i stor utsträckning ersätta likvärdiga produkter.
Att göra Produkten till en allmänt vedertagen pryl. Att införa fler produkter och etablera sig som Produkt-tillverkare.2. JAG SOM NYFÖRETAGARE

Mina erfarenheter av branschen
Jag har följande universitetsutbildning... I denna utbildning ingick… Tack vare dessa kurser fick jag bra förståelse för… Jag behöver därför inte anlita någon utomstående för nödvändig…
Jag har jobbat som… och kan därför göra…
Efter att ha undersökt möjligheter för tillverkning av Produkter i tre år har jag blivit något av en expert på de involverade branscherna. Dessa kunskaper kan användas till att utforma fler produkter i samma stil.

Mina erfarenheter som företagare
Jag har tidigare haft ett ”ideellt” företag som…
Min far har haft enskild firma under hela sitt yrkesverksamma liv. Min moster äger ett aktiebolag.

Privatekonomi


Personliga nätverk
Kontakter från utbildningen – har kontakter med olika företag.
Personen X – kan låna ut pengar om så skulle behövas.
Svärmor, samt mammas kusiner och deras respektive jobbar som revisorer.
Min mentor på ALMI.

Kopplingen mellan mig och affärsidén
Jag har själv kommit på idén bakom Produkten samt på vilket sätt den ska tillverkas och hur den skulle kunna säljas in till företag.
Jag fick idén när jag…3. MIN MARKNAD OCH MINA KUNDER

Mina kunder
Förslag på kunder för återförsäljning är…

Typkund
Användare: Ung man (eller kvinna), i synnerhet en som…
Företag som köper in varan är företag av typen…
Allra störst nytta av Produkten har användare som…

Försäljningskanaler
Hur jag ska nå min marknad och mina kunder: Ringa upp distributörer/inköpare och boka möte. Skicka prototyp.
I framtiden kan postorderförsäljning via hemsida bli aktuellt.

Kan jag paketera min produkt?
När produkten ska säljas till butiker för vidareförsäljning: Erbjuda affären ett ställ.
Tryckfärdiga ställ finns att köpa hos…
I övrigt kommer produkten inte att paketeras utan säljas som den är.

Hur betalar kunden?
Jag kommer eventuellt att anlita factoringföretag till en början för att öka likviditeten samt själv slippa blanda in inkasso om något företag inte skulle betala.
Senare: Faktura, 20 dagar.

Hur mycket och hur ofta köper kunden?
Material kommer att finnas i lager.
Målet är att hela tiden förse gamla kunder med fler Produkter men också att sälja till nya företag. Tyngdpunkten kommer att ligga på att hitta nya företag och även söka sig utomlands.
Naturligtvis kan man tänka sig att varje användare köper fler än en Produkt.

Konkurrenterna
Det finns två grupper av konkurrenter. Den första gruppen består av tillverkare av…
Fördelen med Produkten är dock att den… Dessutom är den relativt billig. Till en början finns även ett nyhetsvärde – Produkter som denna finns inte ute på marknaden.
Fördelen med konkurrenternas liknande produkter skulle kunna vara att de…
Men ägande av den ena typen av produkt utesluter inte den andra. Varför inte ha både en Produkt och en "konkurrenternas produkt" och använda dem vid olika tillfällen?

Konkreta exempel på konkurrenter som säljer liknande produkter:
(Exempel på företag.)

En annan grupp av konkurrenter är försäljare av…
Produktens nackdelar är eventuellt priset, att den faktiskt inte är känd på marknaden än och att den måste beställas från ett separat företag (mitt) till skillnad från andra liknande produkter som ofta kan beställas från en och samma leverantör.
Tyngdpunkten bör läggas på det faktum att Produkten är unik och fyller en viktig funktion. Därför är… en särskilt bra målgrupp.

Prissättningsstrategi
Produkten kostar X kronor att tillverka.
Det absolut högsta pris som jag anser kan tas ut för produkten vid försäljning i affär är Y kr (inkl. moms). Priset bör dock helst vara lägre. Med påslag för en återförsäljares vinst samt moms kan de då sälja den för ca Z kr. Z kr är lägre än den genomsnittliga kostnaden för en liknande produkt tillverkad av konkurrenterna. På så sätt kan även priset ses som en fördel, i synnerhet om jag lyckas göra Produkten till en trend.
Priset är satt med målsättningen att sälja många produkter till en stor grupp snarare än att sälja få, dyra produkter till en exklusiv klick. Detta överensstämmer också med Produktens utseende och tillverkningsmetod.

Distributionskanaler
Produkten ska säljas direkt från mig till företag.
När produkten säljs in ska prototyper uppvisas.

Framtida investeringar
Så snart företaget börjar bli lönsamt bör pengarna användas till:

 • Att uppgradera till aktiebolag.
 • Nya produkter.
 • Bygga upp större lager för att öka lönsamheten och minska leveranstiderna.
 • Mer marknadsföring.
 • Utvidgning av försäljning till utanför Sverige.
 • Ta reda på möjligheter för billigare tillverkning i utlandet, eller:
 • Köpa egna maskiner för att på så sätt minska leveranstiderna, minska kostnaden för efterbehandlingen (det dyraste momentet i tillverkningen) samt kunna få större flexibilitet att göra olika tester av nya produkter.4. MARKNADSFÖRING, REKLAM OCH FÖRSÄLJNING

Marknadsföringshjälpmedel

 1. Ställ med tydlig logotype, slogan och bild samt produktexempel.
 2. Hemsidan (domännamn och webhotell kopplat till detta finns redan).
 3. Företagspresentation med förklaringar hur systemet med urval av design fungerar samt prisförslag på papper.
 4. Visitkort (design finns redan).
 5. Prototyper (finns redan).
 6. Liten katalog med olika designer. Dessa finns även på hemsidan.

Hjälp att förmedla kontakter kommer att tas av kurskamrater från utbildningen. Många av dessa har eget företag idag och har redan många kundkontakter.

Reklam, trycksaker, annonser

 1. Mässor (förslagsvis Formex).
 2. Personlig försäljning vid bokade möten – koncentrera sig på speciella nyckelord och fördelar med produkten t.ex. att…
 3. Logotype.
 4. Slogan.
 5. Produktnamn.
 6. Katalog på nätet.
 7. Ställ för butiker. Ställ kan köpas och tryckas hos…
 8. Pressmeddelanden och ev. reportage.
 9. Skicka prov till olika tidningar som kan ta upp dem i en sektion där man rekommenderar produkter.5. ADMINISTRATION, AVTAL, FÖRSÄKRINGAR, LOKALER

Bank: SEB (tjänst: Enkla firman)
Budgetering/budgetuppföljning: Jag
Bokföring/redovisning: Jag (så länge det rör sig om enskild firma)
Bokslut: Jag
Deklaration: Jag
Fakturering: Factoringföretag (till en början)
Försäkringar:
Försäljning: Säljaren Kalle
Marknadsföring och reklam: Jag
Momsredovisning: Jag
Order och inköp: Jag
In- och utbetalningar: Jag
Personal: N/A
Post: Jag
Revisor: N/A
Skatter och avgifter: Jag
Avtal, hyresavtal, kompanjonavtal, återförsäljaravtal: N/A
Etableringshinder: N/A
Lokaler: N/A
Styrelse: N/A
6. MITT NÄTVERK – VEM GÖR VAD?

Säljare: Kalle Kallesson
Revisor: N/A
Marknadsförare: Jag
Försäkringsrådgivare:
Bankperson: Lena Lenasson på SEB
Fastighetsägare: N/A
Företagsorganisationer: N/A
Jurist: N/A
Branschexpert:
Ekonom:
Fadder/mentor: Min mentor hos ALMI7. FÖRETAGSFORM OCH ETABLERINGSHINDER

Vilken företagsform passar min affärsidé bäst?
Aktiebolag eller enskild firma.

Vald företagsform:
Enskild firma.

FÖrdelar och nackdelar:
Fördelar: Billigare att starta upp, enklare i början byråkratiskt sett.
Nackdelar: Personligen ansvarig, ser sämre ut.

Kan det bli aktuellt att uppgradera din företagsform?
Ja.

Krävs särskilda tillstånd för att etablera verksamheten?
Nej.

Har jag registrerat företaget/firman?
Ett antal domännamn har registrerats. Ansökan för registrering av varumärkesnamnet… har skickats in till PRV. Dock har jag ej registrerat företagsnamnet hos Bolagsverket.
Jag har registrerat mig för F-skatt och moms med start från och med…8. LÖNSAMHET, KAPITALBEHOV OCH FINANSIERING

Lönsamhet och kapital
Initialt kommer ett lager till en upplaga på X antal ex att köpas in. Detta kommer att kosta ungefär X kr. Eftersom det finns så få andra utgifter kommer lönsamhet att inträffa så snart denna första upplaga är såld. Se budget för detaljer.

Riskbedömning

 • Priset. Produkten är ganska dyr att tillverka medan man inte kan sälja den för hur mycket som helst. Ytterligare undersökningar kommer att pågå löpande för att pressa tillverkningspriset, t.ex. finna tillverkare utomlands och köpa egen maskin för efterbehandling.
 • Leverantören skulle kunna gå i konkurs eller sluta tillverka den typen av material som behövs. Eftersom jag tvingats bli expert på marknaden känner jag till andra leverantörer samt minst två andra metoder för att göra samma sak.
 • Andra skulle kunna börja tillverka likadana produkter. Därför gäller det för mig att etablera ett namn på marknaden. Fler produkter med kreativ utformning behövs dessutom i framtiden.


Budget
Se bilaga.9. TIDSPLAN

Första året, månad: 1 – Köp av lager för en upplaga på X exemplar.
8 – Prototyp för ny produkt.
12 – Börja titta på egna maskiner samt uppgradering till AB.10. NYA PRODUKTER

Förslag på nya produkter:
 • Produkt A
 • Produkt B
 • Produkt C

Observera att dessa idéer är lika lätta att utforma som Produkten eftersom tekniken redan är utarbetad. Det som tillkommer är… samt något längre tid för efterbehandling.
Det var ett exempel på en affärsplan. De allra viktigaste ingredienserna finns med men givetvis kan man lägga till ännu fler punkter. Det viktigaste med en affärsplan i början är att fundera över om företagsidén är hållbar över huvud taget.


Tillbaka till Enskild firma startsida.