ENSKILD FIRMAEnskild firma och lön - så funkar det


Egentligen finns det inget som heter lön när man pratar om en enskild firma eftersom du med den företagsformen inte kan vara anställd av dig själv. Den korrekta termen är i stället uttag. Du betalar inte skatt på uttagen utan på nettovinsten, dvs. intäkterna minus kostnaderna. Kostnaderna är egentligen det som man ibland brukar benämna som avdrag, dvs. saker du behövt införskaffa eller tjänster du måst köpa in för företagets räkning.

Det är ingen som kommer att kolla hur mycket du tar ut i lön så du bestämmer själv hur mycket av vinsten du vill använda för personliga ändamål. Men det man måste vara försiktig med är att alltid se till att det finns kvar pengar så att man kan betala in till skatten. Det är bra att ha en viss buffert också utifall man skulle ha råkat räkna fel (väldigt lätt hänt) eller om någonting oförutsett händer. Man kan lägga undan en del av vinsten i en expansionsfond och på så sätt skjuta upp skatten till ett senare år för att kunna låta pengarna gå in i firman igen och användas till att expandera företaget. Men annars skattar man på vinsten oavsett hur mycket man tar ut i lön eller uttag.

Som ägare av en enskild firma kan du ha egna anställda. Dessa får dock inte vara dina närmaste, såsom make/maka/sambo eller barn. Du betalar ut lön till dina anställda samt arbetsgivaravgifter till staten. Skatten på lönen för de anställda sköts som i vilket företag som helst, det är ingen skillnad. Sedan tillkommer semesterersättning, försäkringar och pension för den anställde.
Tillbaka till Enskild firma startsida.