ENSKILD FIRMAEnkel och dubbel bokföring

Kredit och debet

Innan man börjar läsa på om bokföring kan det vara bra att känna till begreppen kredit och debet. Kredit och debet är de två kolumner som finns för varje konto. När kredit respektive debet innebär minskning respektive ökning beror på vilket konto det handlar om. Olika konton fungerar på olika sätt enligt följande:

Tillgångskonton: När tillgången ökar debiteras tillgångskontot medan uppgiften förs in under kredit när tillgången minskar.
Skuldkonton: Om skulden ökar så krediteras skuldkontot och debiteras om skulden minskar.
Intäktskonton: Om intäkten ökar så krediteras kontot, annars debiteras det.
Kostnadskonton: När kostnaden ökar debiteras kontot och det krediteras när kostnaden minskar.


Enkel bokföring

Tänk dig att du har ett dokument där du bara bokför alla transaktioner en gång. Inkomster och utgifter finns på samma dokument oavsett vilken kategori de hamnar i. Som man säkert förstår kan det bli förvirrande om utgifter för material och utgifter för löner hamnar på samma konto eller i samma dokument. Det ger ingen överblick. Det blir mycket lättare att hålla reda på transaktioner för de olika kategorierna om man har ett separat konto för vart och ett av dem.

Dubbel bokföring

Enkel bokföring innebär att man bara bokför varje transaktion en gång medan man i dubbel bokföring bokför den två gånger. Varje affärshändelse noteras alltså på två separata konton. Material får ett eget konto och löner får ett annat konto etc. Vid dubbel bokföring anger man alltså transaktioner både under kredit på ett konto och under debet på ett annat konto. Det är viktigt att dessa transaktioner stämmer i slutändan. Samma summa som fördes in under kredit på det ena kontot måste föras in under debet på det andra. Om vi tar exemplet med utgifter för material så förs uppgiften in under Kredit på dokumentet som gäller inkomster och utgifter och under Debet på dokumentet som rör material. Man kan då på ett enkelt sätt få en överblick över hur mycket man har i saldo (skillnaden mellan inkomster och utgifter) liksom man snabbt kan få reda på exakt hur stora utgifterna har varit för material.

Man kan se det så här: Om man t.ex. köper in material så minskar tillgångssaldot (eftersom man betalar för materialet) medan kostnadssaldot ökar. Alltså krediteras i det här fallet tillgångskontot medan kostnadskontot debiteras.

I enkel bokföring hade bara det ena kontot berörts. Egentligen är enkel bokföring inte så intressant när man har med företag att göra och de flesta bokföringsprogram tillämpar dubbel bokföring.
Tillbaka till Enskild firma startsida.