ENSKILD FIRMABokslut enskild firma


Man bör löpande bokföra alla affärshändelser när de kommer upp. Kontanta inbetalningar och utbetalningar ska bokföras senast nästföljande arbetsdag, övriga händelser så snart som möjligt, t.ex. påföljande kalendermånad. När räkenskapsåret är slut ska man göra ett årsbokslut. Alla måste nuförtiden upprätta ett formellt årsbokslut, det gäller även de som har enskild firma.

Har man enskild firma och omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år kan man dock få göra ett s.k. förenklat årsbokslut. Då får du också använda dig av kontantmetoden. Kontantmetoden innebär att du bokför försäljning och inköp först när betalningen sker. Kontantmetoden är mycket lättare än faktureringsmetoden. Du behöver bara bokföra utbetalningar och inbetalningar en gång istället för att först bokföra händelserna som fordran eller skuld och sedan skriva in dem som utgift eller inkomst när de betalas som du måste göra om du tillämpar faktureringsmetoden. Vid räkenskapsårets slut måste du dock bokföra alla obetalda skulder och fordringar. Ibland kallas kontantmetoden för bokslutsmetoden.

Det kan vara bra att ha en revisor eftersom man annars riskerar att betala för mycket i skatt. Den skatt man ”sparar in” på detta sätt gör att revisorns jobb ofta betalar sig för firman.

årsbokslutet består av resultat- och balansräkning. Man skall beräkna om företaget gått med vinst eller förlust under året och hur mycket. När man drar av kostnaderna från intäkterna får man resultatet. Eftersom intäkter bokförs i kredit innebär ett negativt resultat (med ett minustecken framför) att företaget har gått med vinst. (Detta skiljer sig lite mellan olika bokföringsprogram, men det kan vara bra att känna till.)


Bokslutet ska innehålla:

  • Tillgångar
  • Skulder
  • Intäkter
  • Kostnader
Förenklat bokslut ska redovisas på en särskild blankett och arkiveras i tio år. Det är firmans ägare som ansvarar för att papperen sparas.
I broschyren Bokföring, bokslut och deklaration finns mer information om bokslut. Broschyren finns i att tanka ner i två delar från Skatteverkets hemsida:

Bokföring bokslut och deklaration, del 1

Bokföring bokslut och deklaration, del 2


På BAS’ hemsida finns gratis kontoplaner att tanka ner, även för den som upprättar ett förenklat bokslut:

BASkontoplaner

Bokföringsnämndens webbplatsTillbaka till Enskild firma startsida.