ENSKILD FIRMABokföringsprogram test


Jag har testat programmet Visma Enskild Firma från SPCS som är ett väldigt enkelt och lättöverskådligt bokföringsprogram. Detta bokföringsprogram jobbar endast med kontantmetoden och förenklat bokslut. Detta är naturligtvis enklare om det är den metod du har tänkt dig, du kommer inte att behöva bekymra dig om några andra inställningar av programmet. Programmet arbetar inte med debet och kredit eller kontoplan. Nackdelen är i så fall om du tänkt uppgradera till AB inom en snar framtid. Då måste du skaffa dig ett mer avancerat bokföringsprogram. Visma stödjer inte heller SIE-4 vilket kan efterfrågas om du blandar in en revisor.

Programmet har tre olika delar:
Löpande rutiner där du kan registrera inbetalningar till firman, utbetalningar och överföringar i ”Kassaboken”. Här finns även en avdelning för moms där programmet automatiskt räknar ut momsen som ska redovisas. Programmet har tydliga översikter över alla händelser där du kan få överblick över vilka inbetalningar, utbetalningar och överföringar som har skett under året och när de gjordes. Här finns även en inventarielista där du löpande kan fylla i inköp av inventarier.

Den andra delen är årsrutiner där du skriver in uppgifter som behövs för att du ska kunna göra en deklaration för inkomståret.

Den tredje avdelningen är den för årsbokslutet. När deklarationen för året är slut låser man bokföringen och sen gör programmet ett förenklat årsbokslut automatiskt. Sen kan man göra utskrift av deklarationsblanketter liksom av årsbokslut och de årsrapporter från bokföringen som du är skyldig att arkivera.

Visma Enskild Firma kan även skapa fakturor och kvitton med din logotype och ett unikt nummer (precis som lagen kräver). Även fakturorna har en översikt där man tydligt kan se när fakturorna utfärdades, förfallodatum, mottagare och belopp m.m. Man kan välja att göra en sortering efter vilka fakturor som blivit betalade och vilka som inte har det.

Du kan naturligtvis få en utskrift på alla delar av programmet.

Visma Enskild Firma är ett program som följer svensk lag och är lätt att använda. Med det här bokföringsprogrammet kan du ganska enkelt göra ditt eget årsbokslut och fixa deklarationen.
Tillbaka till Enskild firma startsida.