ENSKILD FIRMABokföring enskild firma


Som innehavare av enskild firma är du skyldig att bokföra ditt företags händelser, det är vad lagen kräver. Men bokföring är även någonting som är väldigt bra att göra även för sin egen skull. På så sätt håller du reda på din firmas inkomster och utgifter och får en löpande överblick över hur det står till med firmans ekonomi. Även leverantörer och banker kan vara intresserade av din firmas bokföring för att få en uppfattning om hur det går för företaget. Dock är den viktigaste institutionen som ska ta del av bokföring för en enskild firma naturligtvis Skatteverket. När man deklarerar för företagets räkning måste man ha ordning på bokföringen.

Även om man lämnar över arbetet för bokföringen till någon annan så är det viktigt att komma ihåg att du som företagare är ytterst ansvarig för att den blir riktig.


Bokföringslagen

Innehavare av enskild firma är skyldiga att:

 • Bokföra alla affärshändelser, dvs. allting som sker som involverar firmans ekonomi.
 • Kunna verifiera alla händelser i bokföringen.
 • Arkivera informationen i minst tio år.
 • Göra årsbokslut eller årsredovisning.
Exempel på sådant som skall bokföras är: Tillgångar och skulder, inköp och försäljning, avskrivningar på inventarier, flytt av pengar mellan olika konton m.m.

En verifikation är en skriftlig handling som fungerar som bevis för att en ekonomisk händelse har ägt rum. Det kan t.ex. vara en faktura. Det är viktigt att inte blanda ihop sin privata ekonomi med firmans ekonomi.

Enligt bokföringslagen ska en faktura innehålla följande uppgifter:
 • Datum för sammanställningen
 • Kund
 • När affärshändelsen har inträffat
 • Vad fakturan avser (dvs. varan eller tjänsten som fakturerats)
 • Belopp
 • Ett unikt löpnummer för fakturan
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Namn och adress på köpare och säljare
 • Varornas eller tjänsternas mängd/omfattning och art
 • Pris exklusive moms
 • Momssatsen
 • Momsen som skall betalas
Läs mer om bokföringslagen här: Bokföringslagen.


Tillbaka till Enskild firma startsida.