ENSKILD FIRMAAtt bokföra moms


Moms är en skatt som man måste betala på varors och tjänsters mervärde. I företag passerar bara momsen, dvs. du betalar den inte i slutändan utan kan dra av den. Det är bara den sista i ledet, dvs. slutkunden, som verkligen betalar momsen. Säg att ett företag t.ex. köper in material till en produkt. Då betalar företaget moms på materialet men när han sedan säljer produkten vidare lägger han på moms på produktens pris. Mellanskillnaden som uppstår här måste han betala in till staten vid momsdeklarationen.

Moms ska naturligtvis bokföras. I början är ju momsen en indirekt kostnad, men det är en kostnad som man vet att man kommer att få tillbaka (förutsatt att firman fungerar korrekt). Denna moms ska föras in på ett tillgångskonto eftersom man får igen den. När man sålt något med moms påslaget till en kund har man istället en skuld som alltså hamnar på ett skuldkonto. Glöm inte att så fort en utgift och inkomst bokförs så berörs även ett momskonto (om varan eller tjänsten kräver moms förstås).


Moms för enskild firma

Har du enskild firma och omsätter högst tre miljoner kronor per år kan du även få redovisa momsen med kontantmetoden. Du redovisar då momsen först när betalningen väl sker. Dock ska sista momsperioden precis innan bokslutet redovisas även om fakturorna vid det tillfället är obetalda.
Tillbaka till Enskild firma startsida.