ENSKILD FIRMABalansräkning enskild firma

Balansräkningen består av två kolumner. Den ena visar firmans tillgångar och den andra visar skulder och kapital. Båda sidorna ska ge samma resultat tillgångarna har ju finansierats genom antingen kapital som ägaren har gått in med eller ett lån och det är viktigt att det framgår av balansräkningen. Balansräkningen ger information om hur det står till med firman vid en viss tidpunkt, t.ex. vid årsbokslutet.

Resultaträkning enskild firma

Resultaträkningen visar företagets resultat, dvs. om det gått med vinst eller förlust och hur mycket. Resultaträkningen innehåller alltså intäkter och kostnader specificerade samt nettoomsättningen.

Skatteverkets blankett för preliminär resultaträkning
Tillbaka till Enskild firma startsida.